www.belgium.be Logo of the Belgian government
Noir/Jaune/Rouge

Aangifte Biztax

Een aangifte versturen

 • Klik op "ondertekenen"
 • Kruis het vakje 'Ik verklaar dat de vermeldingen....' en klik vervolgens op verzenden

Nagaan of de aangifte neergelegd is

 • Klik op "Mijn aangiften"
 • Klik op de datum van het aanslagjaar
 • Kies het type aangifte (VenB - BNI/ven – RPB)
 • Klik op "Aangiften zoeken"
 • Op de onderste lijn waar de aangemaakte aangifte staat, dient de "Aangiftestatus" op "Ondertekend" te staan

Wijzigen van een aangifte die reeds ondertekend is

 • Zoek de aangifte
 • Klik op "Aangifte openen"
 • Klik op "Heropenen aangifte"

Deze wijziging is slechts éénmaal mogelijk en alleen voor de vervaldatum van de neerlegging.

Bijlagen toevoegen in de aangifte

 • Voor de RPB, klik op 276.5.B
 • Klik op "Toevoegen"
 • U kan tot 3 bijlagen toevoegen in PDF formaat, indien u er meer heeft dient u deze samen te voegen tot één enkel alvorens te verzenden.


De ingevulde einddatum van het belastbare tijdperk is niet gevonden

Nog steeds fout gevonden nadat veld reeds aangepast is

 • De weergegeven fouten zijn van de laatste foutencontrole
  • Gelieve te klikken op de knop "Foutencontrole starten" nadat het veld aangepast is

Fout: dit ondernemingsnummer komt reeds voor op de lijst van ondernemingen waarvoor u een mandaat heeft  als wettelijk vertegenwoordiger of mandataris

 • Klik op "terugkeren naar Mijn aangiften
 • Voer het belastingjaar in het soort aangifte (BRP, Ven.B,..)
 • Klik op "aangifte zoeken"
 • De aangifte die u zoekt te vervolledigen, bestaat reeds, u dient deze te selecteren en te openen om te vervolledigen en te verzenden